Kontakt

 

NOVY SVET , s.r.o       Čergovská 22     Prešov 080 01

Ing. Igor Kolšovský      Čergovská 22    Prešov 080 01

tel.+421 911 909 357       ing.kolsovsky@centrum.sk